Sådan skaber du et solidt udgangspunkt for din digitale marketingstrategi

Alt for mange strategier bygges på flotte ord og luftkasteller.
Vi tror på, at den bedste marketingstrategi er så kort og præcis, at den kan tisses i sneen.

Det klart tænkte, er det klart talte!

Derfor skal strategien naturligvis tage afsæt i din nuværende situation og den aktuelle virkelighed. Så du er nødt til først at forstå tingenes tilstand:

Hvor er din virksomhed nu?
Hvordan går det egentlig?
Når vi vores mål?

Derefter tages stilling til, om der skal laves en ny strategi, eller om den gamle skal revideres.

For at forstå, hvor din virksomhed er nu, og hvordan det egentlig går, må du ud og stille spørgsmål og observere!

 

Områder, der kan og bør nærstuderes.

Men husk, de varierer fra virksomhed til virksomhed!

Marketingstrategi

Marketingstrategi

Det er altid godt at involvere alle afdelinger i virksomheden, da de hver især sidder inde med masser af viden. Spørg ind til folks tanker og forståelse for, hvor virksomheden er i dag – hvad ser de, som de største udfordringer, trusler, styrker og svagheder?

Medarbejdernes input kombineret med de mere ”rå data” giver dig et nuanceret indblik i virksomhedens aktuelle situation.

Efterfølgende er det tid til det store spørgsmål: når vi vores mål?

-Hvis nej, hvad er der så galt?
-Hvis ja, super – hvordan gør vi det endnu bedre?

Herefter kan strategien formuleres.
– Kort og præcist!

Hos Brandnewmedia har vi mange års erfaring i udarbejdelse af digitale marketingstrategier, og vi står selvfølgelig altid klar med en kop kaffe og en snak om, hvordan vi bedst kan hjælpe jer i mål.

læs mere her